SERWIS

Dział Likwidacji Szkód LELLEK GLIWICE

Jakość to satysfakcja naszych Klientów!

Gwarantem jakości usług Działu Likwidacji Szkód LELLEK GLIWICE jest personel o wysokich kwalifikacjach potwierdzonych certyfikatami i wyposażenie serwisu zgodne ze standaryzacją określoną określoną przez producenta. W procesie napraw lakierniczych stosowane są nowoczesne technologie aplikacji zgodne z wytycznymi marki Seat. Stanowią one podstawę do realizacji naprawy na nieskazitelnym poziomie.

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY

Rozliczenia bezgotówkowe

Dla wygody i komfortu naszych Klientów oddajemy do dyspozycji Doradców dysponujących stosowną wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na maksymalne ograniczenie zaangażowania osoby poszkodowanej w proces likwidacji szkody.

Doradca Działu Likwidacji Szkód przyjmie uszkodzony pojazd, przeprowadzi oględziny, wykona kosztorys, pozyska akceptację z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Po akceptacji uruchomi proces naprawy pojazdu. Po zakończonej naprawie pojazd zostanie wydany Poszkodowanemu, a szkoda zostanie rozliczona z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.